Už katalikų bažnyčios kritiką lenkų pastoriui gresia 5 metai kalėjimo

Vienos protestantų bažnyčios pastorius Pavel Chojecki (lenk. Paweł Chojecki), kuris aktyviai reiškiasi lenkiškos internetinės televizijos „Idź pod prąd” (Eik prieš srovę) publicistinėse laidose, komentuodamas politines ir socialines aktualijas Lenkijoje ir pasaulyje, kaltinamas lenkų prokuratūros už katalikų religinių jausmų ir jų religinio garbinimo objektų įžeidimą, karo su komunistine Šiaurės Korėja palaikymą ir lenkų tautos bei Lenkijos Respublikos prezidento įžeidimą.

Pranešimo prokurorui apie pastorių Pavelą Chojeckį iniciatoriai yra internetinių heiterių grupė.  Prokurorė Katarzyna Urban parengė kaltinamąjį aktą remdamasi ištraukomis iš pastoriaus pamokslų ir jo komentarų publicistinėse laidose, dažnai ištrauktomis iš konteksto ir klaidingai suprastomis. Keista, kad prokuratūra kaltinamojo akto parengimui nadojo įžeidžiančius ir antisemitinius žodžius, kuriuos vartojo heiterių atstovai, pavyzdžiui: „sterva”, „šūdžius”, „psichopastoriaus Chojeckis”, „rabinas Chojeckis”, „Liublino kanalizacija”.

Kas yra pranešimo į prokuratūrą autoriai? Dviems iš jų yra pateikti kaltinimai dėl grasinimo pastoriui Chojeckiui, jo šeimai ir Naujosios Sandoros bažnyčios Liubline, kuriai vadovauja pastorius Chojecki, nariams, tai pat dėl bažnyčios būstinės užpuolimo. Jų veiksmai pasireiškia tiek realiame pasaulyje (melagingi pranešimai, susitikimų trukdymas, šmeižiančių skrajučių, plakatų platinimas ir kt.), tiek internete. Aktyviausi neapykantos atstovai yra Grzegorz W., Paweł B. ir Radosław P.

Vienas jų jau yra pripažintas kaltu dėl policininko persekiojimo už šio išpažįstamą tikėjimą. Pagal susitarimą teisme jis turi atsiprašyti policininką ir padengti bylinėjimosi išlaidas.

Neapykantos kampanija prieš pastorių Chojeckį, jo bažnyčią ir televiziją „Idź pod prąd“ jau daugelį metų buvo vykdoma kai kuriose nacionalinėse, katalikiškose ir vyriausybinėse žiniasklaidos priemonėse, kur Bažnyčia vadinama „sekta“ (pvz., „Media Narodowe“ ir „TVP Info“ ), nors ši bažnyčia yra oficialiai registruota kaip religinė bendruomenė.

Daugiau nei prieš metus prokuratūra pradėjo tyrimą dėl pastoriaus Chojeckio veiklos, neinformuodama jo apie jam iškeltą bylą. Prokuroro kaltinimai jam buvo pateikti prieš pat Kalėdas, 2020 m. gruodžio 17 d., tuo tarpu trečiadienį, 2021 m. kovo 31 d. įvyko pirmas teismo posėdis šioje byloje.

Pasak pastoriaus Chojeckio gynėjo advokato Andžejaus Turčyno (lenk. Andrzej Turczyn), prokurorė Katažyna Urban pažeidė pastoriaus teisę apsiginti, nes kaltinimo turinyje nenurodė, kokiu būdu įvykdyti tariami nusikaltimai. Advokatas Turčyn pareiškė, kad remiantis kaltinamojo akto turiniu nėra aišku, kuo tiksliai įtariamas pastorius Pavel Chojecki. Todėl nėra žinoma, prieš ką reikėtų gintis. Tai akivaizdus teisės į gynybą pažeidimas ikiteisminio tyrimo metu. Kitaip tariant, prokuratūra teigia, kad pastorius padarė nusikaltimą, tačiau nenurodė kokį, kada ir prieš ką. Nuo tokio kaltinimo sunku apsiginti.

Į bylą įsiterpė Žmogaus teisių gynybos tarnybos atstovas dr. Adam Bodnar išsiųsdamas laišką prokurorui, prižiūrinčiam rajono prokuratūrą, Bartošui Fronkui (lenk. Bartosz Frąk), kuriame prašė pateikti paaiškinimus dėl šios bylos tyrimo.

„Prokuratūra, vadovaujama teisingumo ministro Zbignievo Ziobro (lenk. Zbigniew Ziobro) iš Teisės ir teisingumo vyriausybės, užuot gynusi mažumos bažnyčią, prisijungė prie heiterių atakų. Ta pati prokuratūra ne kartą atsisakė apsaugoti Naujosios Sandoros bažnyčią Liubline nuo neapykantos išpuolių. (Praėjusiais metais mes paskelbėme pranešimą „Evangelinių krikščionių diskriminacija ir persekiojimas pasitelkiant Lenkijoje Naujosios Sandoros bažnyčios Liubline ir televizijos „Idź pod prąd“ pavyzdį. Dokumente pateikiami konkretūs protestantų krikščionių persekiojimo ir diskriminacijos pavyzdžiai, įskaitant pačios Lenkijos vyriausybės, tarnybos ir teisminės valdžios vykdomų veiksmus. Aprašytas, tarp kitko,  automobilio, priklausančio krikščioniui iš Naujosios Sandoros bažnyčios Liubline, padegimas. Automobilis sudegė šalia namo, kur buvo maži vaikai. Pranešimas buvo išsiųstas Lenkijos valdžios institucijoms ir JAV valstybės departamentui). Ir dabar prokuratūra tiesiog priėmė heiterių argumentus“, – komentuoja pastorius Pavelas.

Verta paminėti, kad Ziobro vadovaujamoje Teisingumo ministerijoje jau kilo skandalas dėl neapykantos kurstymo teisėjų atžvilgiu. Tai buvo vadinamas Piebiako skandalas, kuriame ministerijos tarnybos sekretorius ragino heiterius pulti teisėjus internete.

Prokuratūra paskyrė religijos studijų srities ekspertę hab. dr. Elžbietą Pšybyl-Sadovską (lenk. Elżbieta Przybył-Sadowska). Ekspertė nerado pastoriaus Chojeckio kaltės jo pasisakymų esmėje. Tačiau ji pamatė jo kaltę kalbinėje srityje. Bet šioje srityje dr. Elžbieta nėra ekspertė.

Nepaisant to, remdamasi jos nuomone, prokuratūra apkaltino pastorių Chojeckį, kad jis įžeidė katalikų religinius jausmus įžeidinėdamas katalikų religinio garbinimo objektus teiginiu: „Suvalgai Jėzutį, tai pasiliks tavyje iki 15 minučių. Jei kas nors virškina greičiau, pavyzdžiui, jei kunigas išgėrė vyno, virškinimas yra greitesnis, tai gyvena tik 5 minutes, o kokiame nors varguolyje, geriančiame tik vandenį, jo skrandžio sultys šiek tiek atsiskiedžia, tai Jėzus lieka 15 minučių“.

„Kalbant nuoširdžiai, aš nežinau, kuris religinio garbinimo objektas čia yra įžeistas ir kurie žodžiai yra įžeidimas šiame aprašyme. Tai nuotaikinga katalikų portalo Deon.pl straipsnio fragmento parafrazė: „Taigi galima sakyti, kad priėmus šventąją Komuniją, šis fizinis Jėzaus buvimas mūsų kūne trunka nuo 10 iki 15 minučių, nes maždaug tiek laiko trunka virškinimo procesas“, – sako pastorius Chojecki.

Prokuroro kaltinamajame akte pastorius taip pat kaltinamas religinio garbinimo objekto įžeidimu dėl pareiškimo apie transsubstancijaciją, t.y. katalikų mokymą apie hostijos virtimą Jėzaus kūnu per mišias.

– Tai ironiškas dogmos apie transsubstancijaciją nesąmoningumo demonstravimas, pagal kurį, ir čia aš cituoju katalikų portalą Deon.pl, „be to, net mažiausiame hostijos trupinėlyje ar lašelyje vyno yra visas Kristus”. Man nesuprantama, kad pasaulietinės valstybės prokuratūra nagrinėja tarpbažnytinę polemiką dėl dogmos apie transsubstancijaciją, vienareikšmiškai stovėdama katalikų religijos pusėje, tarsi Lenkijos Respublika būtų katalikų religinė valstybė“, – komentuoja pastorius Chojecki.

„Mano giliausiu įsitikinimu nė viename iš šių teiginių nepadariau nusikaltimo ir neperžengiau istoriškai nusistovėjusios katalikybės ir protestantizmo polemikos ribų. Neperžengiau taip pat šiuolaikinių viešų diskusijų rėmų, nei neketinau nieko įžeisti“, – priduria pastorius, primindamas Liuterio laikais prasidėjusią religinę diskusiją tarp katalikų ir protestantų.

“Neleisdamas man skelbti tokio pobūdžio pažiūrų savo Bažnyčioje ar skelbti jas viešojoje erdvėje, prokuroras apriboja mano laisvę išpažinti ir skelbti religines pažiūras. Jaučiuosi diskriminuojama dėl savo religijos” – sako P. Chojecki.

Prokuratūra apkaltino pastorių Chojeckį taip pat Lenkijos Respublikos prezidento Andžejaus Dudos įžeidimu, dėl pavadinimo jį „bailiu“, „avinu“, „išdaviku“ ar „mieguistu agentu“.

„Šiuos apibrėžimus vartojau įvairiame kontekste, niekada neketinau įžeisti prezidento Dudos, komentavau tik jo politinę veiklą.” – aiškino pastorius. „Mano nuomone, bandymas kriminalizuoti tokius žurnalistinius vertinimus yra nepriimtinas demokratinėje valstybėje. Vartojau aštrius apibrėžimus, kad išprovokuočiau lenkus mąstymui apie tai, ką girdi iš politikų ir tam, kad besąlygiškai nepriimtų jų gražių žodžių”.

Tikriausiai absurdiškiausias pastoriaus kaltinimas yra karo su Šiaurės Korėja inicijacijos palaikymas.

„Prokuratūra tikriausiai nežino, kad Vakarų pasaulis nuo 1950 metų kariauja su komunistine Šiaurės Korėja”  – sako pastorius, kuris taip pat yra televizijos „Idź pod prąd” redaktorius. „Įtariu, kad kaltinimai gali būti susiję su mano antikomunistine veikla, kurios nemėgsta kai kurios vyriausybės bendruomenės, bendradarbiaujančios, pavyzdžiui, su komunistine Kinija”.

„Viskas, kuo esu apkaltintas, yra susiję su mano, kaip dvasininko – Liublino Naujosios Sandoros bažnyčios pastoriaus – bei internetinės televizijos „Idź pod prąd žurnalisto ir publicisto, veikla. Abi šios veiklos rūšys demokratinėje sistemoje vadinamos net misija, todėl joms turi būti taikoma speciali apsauga kaip demokratinės valstybės ramsčiams. Jie apima: laisvę praktikuoti ir išpažinti religiją, reikšti savo religines pažiūras ir žodžio laisvę viešose diskusijose. Šioms vertybėms taip pat taikoma speciali Lenkijos Respublikos Konstitucijos, Europos Sąjungos teisės ir tarptautinės teisės apsauga“, – aiškina pastorius Chojecki.

Daugelis Liublino teisininkų, iš pradžių susidomėję byla, galiausiai atsisakė atstovauti pastoriui. Žinomas advokatas iš Varšuvos, susipažinęs su byla, nedvejodamas teigė, kad atsakingas asmuo rimtai nori nutildyti pastorių Chojeckį – ir už valdžios, ir už katalikų bažnyčios kritiką.

Klausimas, ar Lenkijos prokuratūra ir teismai turėtų spręsti religinius ginčus tarp konfesijų, lieka atviras. Ir kur visame tame yra žmogaus teisės, tai yra žodžio ir religijos laisvė?

Sudaryta pagal:

https://againstthetide.tv/2021/03/29/pastor-accused-of-offending-catholic-religious-sensibilities-insulting-president-and-supporting-war-against-north-korea-he-faces-5-years-in-prison/